Preview Mode Links will not work in preview mode

Monsterboxen

Oct 27, 2022

Tjena Alla Monsterdiggare!

Halloween nalkas. I år kräver boxen att bli öppnad. Då ska… Då KAN inte jag som dess väktare stå i vägen. Med en för årstiden anakronistisk historia signerad Rikard Slapak, ur hans SZ publikation Nattskräck, firar vi in helgerna som hedrar våra döda.

Se det som en bonus,...


Oct 6, 2022

Tjena alla Monsterdiggare!

Idag ska vi utforska, kamrater. Nyfikenheten som väcktes i och med ”Skräcken i Berlin” dyker vi ner i idag. Vi utforskar ett Laboratorium i Venezuela, och stiger ner i en av Dalarnas gruvor på anmodan av Jenny Classon (Fd Eriksson) (@bokmums på instagram).

Vi får tips på några av...