Preview Mode Links will not work in preview mode

Monsterboxen

Nov 1, 2019

Tjena alla monsterdiggare!

Novembers mörker sänker sig över oss. Vi känner ödmjukhet inför vår framtid, vår historia och de i vilkas fotspår vi följer. Kring allhelgona, är detta extra tydligt. Vi vördar våra döda. Vi tänder ljus. Vi kontemplerar.

Månadsskiftet oktober/november kommer också med frågor....