Preview Mode Links will not work in preview mode

Monsterboxen


Oct 6, 2022

Tjena alla Monsterdiggare!

Idag ska vi utforska, kamrater. Nyfikenheten som väcktes i och med ”Skräcken i Berlin” dyker vi ner i idag. Vi utforskar ett Laboratorium i Venezuela, och stiger ner i en av Dalarnas gruvor på anmodan av Jenny Classon (Fd Eriksson) (@bokmums på instagram).

Vi får tips på några av Sveriges mest eftertraktade övergivna platser. Och flera påminnelser om vad man bör göra när tillträde är förbjudet. *Blink, blink*

Välkomna till Monsterboxens oktoberavsnitt.

Tjena!

 

Music:

The following music was used for this media project:

Music: Cinematic Suspense Series Episode 009 by Sascha Ende

Free download: https://filmmusic.io/song/8224-cinematic-suspense-series-episode-009

License (CC BY 4.0): https://filmmusic.io/standard-license

Artist website: https://www.sascha-ende.de

 

The following music was used for this media project:

Music: Healing by Kevin MacLeod

Free download: https://filmmusic.io/song/3860-healing

License (CC BY 4.0): https://filmmusic.io/standard-license

Artist website: https://incompetech.com

 

The following music was used for this media project:

Music: Sad Reflection and Grief Piano by MusicLFiles

Free download: https://filmmusic.io/song/8272-sad-reflection-and-grief-piano

License (CC BY 4.0): https://filmmusic.io/standard-license

Artist website: https://cemmusicproject.wixsite.com/musiclibraryfiles

 

The following music was used for this media project:

Music: Raindrops  by Rafael Krux

Free download: https://filmmusic.io/song/5590-raindrops

License (CC BY 4.0): https://filmmusic.io/standard-license

Artist website: https://www.orchestralis.net/

 

The following music was used for this media project:

Music: Discovering The New Land by MusicLFiles

Free download: https://filmmusic.io/song/7129-discovering-the-new-land

License (CC BY 4.0): https://filmmusic.io/standard-license

Artist website: https://cemmusicproject.wixsite.com/musiclibraryfiles

 

The following music was used for this media project:

Music: Daudir by Alexander Nakarada

Free download: https://filmmusic.io/song/7893-daudir

License (CC BY 4.0): https://filmmusic.io/standard-license

Artist website: https://www.serpentsoundstudios.com/

 

The following music was used for this media project:

Music: Popular Dances In The Town Square by MusicLFiles

Free download: https://filmmusic.io/song/8057-popular-dances-in-the-town-square

License (CC BY 4.0): https://filmmusic.io/standard-license

Artist website: https://cemmusicproject.wixsite.com/musiclibraryfiles

 

Very Low Note by Kevin MacLeod

Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/4581-very-low-note

License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 

Infados by Kevin MacLeod

Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/3914-infados

License: https://filmmusic.io/standard-license

 

Sound from: Zapsplat.com